Úvodní stránka » Index hubnutí

Nezkoušejte hubnout, dokud neznáte svůj Index hubnutí

Proč poznat svůj Index hubnutí

Správná cesta k trvalému zhubnutí

Stejně tak jako má každý z nás jiný otisk prstu, má každý i jiný metabolizmus. Co funguje k hubnutí u jednoho člověka, může klidně u druhého způsobovat přibírání. Pomocí naší komplexní analýzy, zakládající se na biochemickém rozboru krve, zjistíme, v jakém stavu se nachází právě váš metabolizmus, a díky tomu dokážeme poradit nejlehčí a nejzdravější cestu k trvalému zhubnutí.

Zdravotní rizika 

Analýza krve spolu s kompozicí těla nám dá možnost nahlédnout pod pokličku fungování vašeho těla a jeho klíčových orgánů. Díky tomu odhalíme nebo stanovíme riziko vzniku nemocí, jako je metabolický syndrom, inzulinová rezistence, diabetes či kardiovaskulární nemoci.

Kompletní přehled o zdraví

Váš Index hubnutí odráží aktuální stav vašeho zdraví. Ukáže potenciální rizika, ale zároveň i cestu jak je eliminovat a vyhnout se možným zdravotním problémům.

Unikátní spojení vědy, lékařství a nutričního poradenství

Z čeho se Index hubnutí skládá?

Index Hubnutí je výslednicí fyzikálních a biochemických činitelů ovlivňujících stav našeho metabolizmu. Pro jeho kvantifikaci je nutné znát hladiny vybraných biochemických parametrů, které jsou v přímém vztahu s inzulinem: koncentraci krevního cukru (glukózy) a vybraných parametrů metabolizmu tuků. Dále zohledňuje aktuální stav kompozice těla, včetně míry viscerálního tuku, a ostatní faktory ovlivňující funkci metabolizmu.

BIOCHEMICKÝ ROZBOR KRVE

Hladiny vybraných biochemických parametrů odrážejí aktuální metabolickou situaci našeho organizmu. Rozbor odhalí jak efektivně váš organizmus hospodaří s přijatými živinami, jestli nedochází k jejich špatnému zpracování a tím k souvisejícím zdravotním rizikům.

KONCENTRACE GLUKÓZY

Glukóza je energetický substrát pro všechny buňky. Slouží jako základní vyšetřovaný parametr poruch metabolizmu sacharidů.

LIPIDOVÝ PROFIL

Podává komplexní náhled na metabolizmus tuků. Rovnováha jednotlivých lipidových parametrů je důležitá pro snížení rizika onemocnění srdce a cév.

HDL A LDL CHOLESTEROL

Cholesterol je důležitý pro buněčný metabolizmus a zdraví. Je základním ukazatelem míry kardiovaskulárního rizika.

TRIACYLGLYCEROLY

Vysoká hladina krevních tuků v kombinaci s nízkou hladinou HDL je považována za významný rizikový faktor onemocnění srdce a cév.

+ ANALÝZA KOMPOZICE TĚLA

Výsledky analýzy kompozice těla nám pomohou zasadit data z biochemického rozboru do kontextu aktuálního stavu metabolizmu. Množství nebezpečného viscerálního tuku uloženého mezi orgány může indikovat další potenciální zdravotní rizika.

 • MNOŽSTVÍ VISCERÁLNÍHO TUKU
 • ÚROVEŇ BAZÁLNÍHO METABOLIZMU
 • ÚROVEŇ HYDRATACE ORGANIZMU
 • SLOŽENÍ TĚLA
 • METABOLICKÝ VĚK

+ OSTATNÍ FAKTORY

Závažnost naměřených výsledků nám pomohou dokreslit ostatní vnější faktory ovlivňující stav našeho metabolizmu. Mezi rizikové faktory patří především genetické predispozice či životní styl a do něj spadající nezdravé zlozvyky. Tyto údaje jsou nezbytné k následné interpretaci výsledků a sestavení na míru cílených doporučení.

 • KREVNÍ TLAK
 • VĚK
 • GENETICKÉ PREDISPOZICE
 • RIZIKOVÉ FAKTORY
 • ZLOZVYKY
 • = VÁŠ INDEX HUBNUTÍ

  Výsledkem započtení všech vámi jedinečných parametrů v unikátně sestavené rovnici je jedno až dvojciferný index na stupnici od 1-15. Toto číslo odráží aktuální stav vašeho metabolizmu a umožňuje tak stanovení nejvhodnějšího postupu ke zdravému zhubnutí a odvrácení zdravotních rizik.

  Co vše se dozvíte?

  • VHODNÝ ZPŮSOB HUBNUTÍ

   Index hubnutí reflektuje aktuální stav vašeho metabolizmu a jeho efektivitu hospodaření s přijatými živinami. V případě nízkého indexu, a tím pádem správné funkce metabolizmu, je pro hubnutí vhodné nasadit jiné postupy než v případě kdy je index vysoký a klasickým metodám brání snížená citlivost tkání na inzulin.

  • SLOŽENÍ VAŠEHO TĚLA

   Výstup ze zdravotnicky certifikovaného přístroje vám ukáže míru viscerálního tuku, % tuků, svalů a kostí či úroveň hydratace.

  • OHROŽENÍ METABOLICKÝM SYNDROMEM

   S velkou pravděpodobností určíme zda máte nebo s jakým rizikem vám hrozí metabolický syndrom.

  • PRAVDĚPODOBNOST INZULINOVÉ REZISTENCE

   Inzulinová rezistence může stát za neschopností tkání správně spalovat tuky a tím pádem k jejich hromadění.

  • RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ

   Nesprávná funkce metabolizmu může vést ke vzniku onemocnění srdce a cév. Index hubnutí vám pomůže toto riziko kvantifikovat.

  • RIZIKO VZNIKU DIABETU

   Rozvinutí diabetu vám hrozí i v případě, že nemáte genetické predispozice.

  specialistka.png

  Doporučení specialisty

  Výsledky všech jednotlivých parametrů i váš celkový Index Hubnutí s vámi projde a vysvětlí kvalifikovaná nutriční specialistka.nebo specialista

  Získáte:

  • BIOCHEMICKÝ ROZBOR KRVE

   Odběr krve, který je v ceně, provede certifikovaná laboratoř. Specialista jeho hodnoty zasadí do Indexu hubnutí a vysvětlí vám výsledky.

  • ANALÝZU KOMPOZICE TĚLA

   Specialista vás změří na speciálním tělesném analyzátoru, certifikovaném pro užití ve zdravotnictví, fungujícím na bázi bioelektrické impedance.

  • KONZULTACI S NUTRIČNÍM SPECIALISTOU

   Po zadání všech zbývajících faktorů ovlivňující váš Index hubnutí, vám specialista předá kompletní výsledky a bod po bodu je vysvětlí. Zodpoví všechny vaše dotazy, definuje vaše největší problémy a rizika a na základě toho doporučí vhodné kroky jak dosáhnout vysněné váhy.

   Konzultace trvá 1 hodinu

   Jak postupovat?

  • Máte-li poukaz od svého zaměstnavatele, poskytneme Vám při splnění podmínek na poukazu uvedených základní službu zjištění Indexu hubnutí zdarma. Zavolejte na telefonní číslo 734 177 700 nebo se registrujte zde.
  • Nemáte-li dosud poukaz od svého zaměstnavatele, požádejte ho, ať nám zavoá a domluví s námi poukazy pro Vás a Vaše kolegy.
  • Nemáte-li poukaz ani zaměstnavatele, nebo Váš zaměstnavatel není ochoten poskytnout Vám poukaz, můžete získat od nás službu zjištění Indexu hubnutí za speciální akční cenu 200 Kč. K objednání využijte, prosím, náš formulář a zvolte službu Index hubnutí.

  Akční cena platí pouze pro první návštěvu klienta v naší poradně.

  logo-sz.png

  Službu Index hubnutí poskytují výhradně poradny NUTRIADAPT.

  Metoda vyvinuta českými odborníky

  Za vývojem unikátní české metody Indexu hubnutí stojí Vědecko-lékařská rada NUTRIADAPT. Tato rada se skládá z největších odborníků napříč obory vědy, lékařství a výživového poradenství, což při vývoji Indexu hubnutí zajistilo komplexní pohled na veškeré jeho aspekty.

     

  MUDr. Matěj Kohutiar             Ing. Monika Bartolomějová          RNDr. Petr Fořt, CSc.             MUDr. Ondřej Nývlt
   Vedoucí vývoje                      Projektový manažer pro              Vedoucí oddělení pro             Předseda Vědecko-
   Indexu hubnutí      
                         rozvoj a výzkum                 biochemické vyšetření krve       lékařské rady    

Objednejte se na konzultaci s výživovým specialistou Světa zdraví BODYHELP - Trutnov

Víte, že ...

... klienti pod vedením specialistů Nutriadapt v Trutnově zhubli již 8.826 kg a na všech pobočkách Nutriadapt již 543.600 kg?

 

TOPlist